top of page

En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 dedesembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a lapròpia imatge, t'informem del següent:

El responsable de les dades facilitades lliurement és La Niña Bonita Esceni-k, S.L., amb NIF B-67645382, amb seu al carrer de Corcega, 530 de Barcelona, telèfon 930322250 i correu electrònic escenik@esceni-k.com

En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites per tal d'oferir el servei sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Tens dret a obtenir confirmació sobre si La niña bonita Esceni-k, S.L. estem tractant les teves dades personals, per tant tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Així mateix sol·licitem la teva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.

bottom of page